Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση του οδηγού του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ». Η προδημοσίευση που αφορά την πρόσκληση του προγράμματος για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Read more

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Νέα δράση για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η δράση αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον σε έναν από τους ακόλουθους ΚΑ∆: • 56.10: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης • 56.21: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για […]

Read more

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «e-λιανικό» Στις 11/01/2021 προδημοσιεύτηκε η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό». Η Δράση αφορά την επιδότηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος ούτως ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους στην περίοδο πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, […]

Read more