Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «e-λιανικό» Στις 11/01/2021 προδημοσιεύτηκε η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό». Η Δράση αφορά την επιδότηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος ούτως ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους στην περίοδο πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, […]

Read more